01 05 10 02 03 04 06 07 08 09
Jaarlijks motorweekeinde

Frank heeft geboekt voor 2022 rond de Pinksteren:
Donderdag 2 t/m maandag 6 juni 2022.

Geen Wigny in 2021

Pinksterweekeinde 2021 vervalt wegens Covid-19.

Boekhouding

Voor 1 mei 2022 moet de bijdrage bij de boekhouder binnen zijn. Hij stuurt jullie bijtijds een bericht per e-mail.

Snuffelmiddag/avond

voorjaar 2022.
Jaarlijkse (her)kenningsmakingsbijeenkomst.
Waar: bij Anja en René in Hoofddorp